November 2017

Indkomst­givende ak­ti­vi­tet­er: sæbe-pro­duk­tion og -salg

De unge iværksættere ved, at det er godt at satse på flere indkomstgenererende aktiviteter på en gang. Derfor holder de fast i flere af dem, de har lært. Sæbe-produktion er én god side-indkomst.

KONSOLIDERER FORRETNINGEN

Det er små portioner, de laver, men lige som salg af tørfisk, er denne indkomstgivende aktivitet med til at konsolidere deres forretning. De sælger sæben via deres netværk men også fra skrædderværkstedet. Det giver endnu mere trafik omkring skrædderværkstedet.

LÆRT PÅ KURSUS

De har lært, hvordan man laver sæben på et iværksætterkursus. Sæben er god for huden og er meget populær.

ET FÆLLES PROJEKT

Det er samtidig en aktivitet, der er god at lave sammen og det giver dem en noget, de er helt fælles om, herunder økonomisk. Det lærer de også af.